måndag , 27 juni 2022
Breaking News

Redovisnings- och revisionsbranschen påverkas mycket av AI

Åborg Revisorer är en revisionsbyrå i Stockholm som kort och gott hjälper till med revisioner för aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar och stiftelser. Vi tar även fram revisorsintyg för olika projekt, för omställningsstöd, erhållna bidrag, omsättningshyra, bolån, apportegendom mm.

Vi hjälper företag genom att de får en oberoende revisor som går igenom räkenskaperna och intygar att den är korrekt och stämmer med verkligheten. Detta kan kännas tryggt om man är flera ägare/styrelsedamöter som vill veta att redovisningen stämmer och att man inte får problem med Skatteverket i ett senare skede. Dessutom får alla intressenter en garanti på att man kan göra affärer med företaget.

Vad kan man som kund förvänta sig?
Engagerade medarbetare som tar ett helhetsgrepp om ekonomin och kommer med goda råd och tips om avdragsmöjligheter och strategier för att minimera skatt både som företag och ägare.

Vi har fått in ett antal nya kompetenta medarbetare från några av de större revisionsbyråerna i landet. Därmed kan vi leverera snabba och effektiva revisioner med mervärde för kunden i form av rådgivning.

Hur har ditt företag påverkats av Corona pandemin?
Vi har inte påverkats alls utan snarare fått mer arbete då vi behövt stötta företag under pandemin med olika typer av bidrag och rådgivning hur de ska navigera företaget framåt.

Hur har branschen påverkats av Corona pandemin?
Revisionsbranschen är inte konjunkturkänslig på det sättet. I kristider innebär det oftast mer jobb för oss.

Hur påverkas branschen av AI?
Redovisnings- och revisionsbranschen påverkas mycket av AI och många nya program har poppat upp på marknaden som underlättar och effektiviserar vårt arbete. Därmed kan vi ägna mer tid åt rådgivning till våra kunder, vilket känns bra.

Läs mer hos aborgrevisorer.se

About Branscher.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error: